Overbevisninger skaber virkelighed

Dine overbevisninger om, hvem du er, definerer, hvad der er muligt, og hvad der ikke er muligt for dig.

Dine overbevisninger fungerer som et filter, (mellem det du ønsker med dit dagsbevidste sind og det som allerede ligger i din underbevidsthed) der kun lukker de muligheder ind i underbevidstheden, der svarer til dit selvbillede.

Underbevidstheden er en MEGA database, og lynhurtig. Reagerer her og nu. Og styrer den måde vi opfører os på – i 95% af vores tid i løbet af en dag

Underbevidstheden

Hypnose er genvejen til en varig forandring, da vi gennem hypnose arbejder med vaner og overbevisninger, som er lagret i det underbevidste sind

Det sind som altid er i nutid, og gemmer alle vore oplevelser og vaner. Ja hele vores personlighed. Underbevidstheden har ubegrænset kapacitet, og vi kan altid lære nyt, og derved lagre nye overbevisninger og nye vaner.

Underbevidstheden er som sagt en mega “database”. Fyldt op med læring, overbevisninger og vaner, fra din undfangelse til nu.

Indtil vi er 6 år, downloader vi en masse læring og informationer fra vore forældre og nære miljø. Den læring bliver hel ukritisk lagt ind i underbevidstheden, og bliver til DINE overbevisninger og vaner

…..de andres adfærd, ønsker og vaner.     

Børn affotografer vi voksnes adfærd, og lytter ikke kun til hvad der bliver sagt.

Det er lang mere omfattende, hvad vi som børn får puttet ind i underbevidstheden end lige det, som kommer ind gennem ørerne.

Den kritiske faktor hos børn, udvikles fra 6 – 10 år. Indtil da, er det de voksnes kritiske faktor der er gældende for børnene. Og ikke kun det, for børn affotografer som sagt. Så hele barndomsmiljøet, er lagret og gemt.

Du har måske før hørt: “nu er du ligesom Far eller Mor” eller “du opfører dig som en 2-årig”,

………………………..  ja, du reagerer ud fra det, du har set og lært.

Det ligger lagret i underbevidstheden, og bliver brugt.

Kun 5% af tiden, er vi i nutid med det bevidst sind. Det sind vi drømmer med. Og drømmene bliver ikke per automatik lagt ned i underbevidstheden, som styrer 95% af tiden

 Det bevidste sind

Det bevidste sind har begrænset kapacitet med at huske. Selv om det er det sind som arbejder i fremtid, nutid og datid. Det er her vi drømmer og erindrer, og også fokusere lige her og nu.

Men så snart vi er væk fra nuet, og drømmer eller erindrer, tager det underbevidste sind over,og kører løbet, om vi så kan sige.

 Ønsker du at ændre en vane, skal der gentagelser til, som laver “nye spor” i det underbevidste sind.

Det er forklaringen på hvorfor, det med vores dagsbevidste sind, (det sind vi bruger 5% af tiden), kan være svært at ændre allerede tillærte overbevisninger og vaner.

Det er her hypnosen kommer ind og kan hjælpe.

Idet der ved hypnose, er direkte adgang til det underbevidste sind, som indeholder overbevisninger og vaner.